La força que té el joc com a eina educativa és molt gran. L’alumnat adquireix, motivat i sense ser conscient, molts d’aprenentatges i habilitats que els seran transferibles a uns altres moments de la seva vida.

Així, amb els escacs pretenem desenvolupar aspectes com la concentració, el càlcul mental, l’orientació espacial, la memòria, les habilitats lingüístiques o la resolució dels propis problemes i la posterior presa de decisions. D’aquesta manera, els objectius van més enllà d’ensenyar a jugar als escacs:

 • Exercitar diferents tipus de memòria, en especial la visual.
 • Aprendre a resoldre els propis problemes i prendre decisions.
 • Treballar la capacitat de concentració, d’atenció, el càlcul mental, la creativitat i imaginació, la lateralitat i l’orientació espacial.
 • Reforçar relacions de causa – efecte en referència a models de solució de problemes.
 • Treballar diferents conceptes matemàtics (càlcul mental, operacions matemàtiques amb el valor de les peces, àrees, eixos de coordenades, simetries,…).
 • Aprendre el moviment de les peces i les normes bàsiques del joc dels escacs.

   

   

  Ha començat l’alumnat de 3r , ahi van unes quantes fotos…

 

Autor: cervantes

Compartir este post en