Abr12

La força que té el joc com a eina educativa és molt gran. L’alumnat adquireix, motivat i sense ser conscient, molts d’aprenentatges i habilitats que els seran transferibles a uns altres moments de la seva vida. Així, amb els escacs pretenem desenvolupar aspectes com la concentració, el càlcul mental, l’orientació espacial, la memòria, les habilitats lingüístiques o la resolució dels propis problemes i la posterior presa de...

Llegir més