AJUNTAMENT DE DÉNIA: AJUDES MENJADOR ESCOLAR

INFORMACIÓ REGIDORIA D’EDUCACIÓ:

L’Ajuntament de Dénia convoca les ajudes per a despeses de menjador escolar del curs 2018/2019

El termini de presentació de sol·licituds és del 22 d’octubre al 5 de novembre
19/10/2018

L’Ajuntament de Dénia ha convocat les ajudes per a sufragar les despeses de menjador escolar del curs 2018/2019. El termini de presentació de sol·licituds és del 22 d’octubre al 5 de novembre, tots dos inclosos.
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud, amb la documentació requerida, en el Registre General de l’Ajuntament de Dénia (Oficina d’Atenció al Ciutadà) o telemàticament a través de la seu electrònica de l’ajuntament (https://oac.denia.es/va/index.aspx). L’horari d’atenció i registre de sol·licituds en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà és de 9 a 14 hores els dilluns, dimecres i divendres i de 9 a 18 hores, ininterrompudament, els dimarts i els dijous.
Poden sol·licitar i beneficiar-se d’aquestes ajudes municipals el pare, mare o tutor legal de l’alumnat que estiga empadronat a Dénia i matriculat en segon cicle d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys) o en Educació Primària en els centres educatius públics i concertats de Dénia, la Xara i Jesús Pobre. També els responsables legals d’aquells alumnes que cursen el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.
Així mateix, es requereix que el sol·licitant haja demanat prèviament l’ajuda de menjador escolar per al curs 2018/2019 a la Conselleria d’Educació i haver obtingut després de la baremació una puntuació compresa entre 7 i 6 punts, tots dos inclosos, ja que la concessió d’aquestes ajudes municipals té com a finalitat principal, segons s’exposa en les bases, “complementar les ajudes de menjador escolar de la Conselleria d’Educació”.

Autor: cervantes

Compartir este post en