ANIMACIÓ LECTORA-TERESA BROSETA

Teresa Broseta va ser convidada a fer una animació lectora al nostre col·legi per als alumnes de cinqué de primària, que han llegit el seu llibre “Un gos de pel·lícula”.
Teresa ha estat molt a gust i ens ha dit que li han fet moltes preguntes i de molt d’interés.

Autor: cervantes

Compartir este post en