AQUESTA SETMANA ESCOLTEM

Des de l’any 2002 la nostra escola porta a terme el projecte “Aquesta setmana escoltem”.

Aquest projecte consisteix en substituir la clàssica “sirena” o timbre, per música a les entrades i eixides de l’alumnat.

Aquesta música està relacionada amb les activitats que s’estan realitzant al centre, amb els temes transversals que s’estan treballant (Nadal, Pau, Carnestoltes, Pasqua, …) i també estan coordinades amb la programació d’educació musical.

Al llarg del curs, s’intenta que s’haja escoltat tot tipus de música.

Tant a l’entrada de la classe d’educació musical com a les dues escales de Primària i a Infantil, hi ha col.locats uns cartells amb el títol “Aquesta setmana escoltem”, on s’explica quina és la música que s’escolta cada setmana i algunes de les característiques més importants, curiositats,…

A més, i donat que des de fa tres anys tenim concedit el PROGRAMA PRULILINGÜE D’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ, i combinem l’ensenyament de la llengua anglesa amb el castellà i valencià, també en les nostres sintonies afegim música en anglès. Hem comprovat al llarg dels anys que és molt motivador per a tot l’alumnat l’aprenentatge d’aquestes cançons i que això suposa un gran avanç en l’aprenentatge de la les llengües, sobretot tenint en compte que tenim el 37% d’alumnat procedent de 23 països diferents i que tenen molts problemes amb l’idioma.

Joaquin Rodrigo Pets

Autor: cervantes

Compartir este post en