EL TEATRE COM A EINA D’APRENENTATGE

Fa 29 anys que el nostre col.legi treballa en pro de la cultura i utilitza el teatre com a eina per millorar tots els aspectes que incideixen en el desenvolupament personal de l’alumnat.

Per què donem protagonisme al taller de teatre com a mètode de treball a la nostra escola?

Primer, perquè parteix del joc com a base de l’activitat humana, és a dir, el joc com a suport d’una actitud activa i dinàmica que facilitarà l’assimilació dels aprenentatges, partim del principi de que no es pot realitzar bé una activitat que no s’haja experimentat abans.

En segon lloc, perquè potència el desenvolupament de l’expressió oral i corporal com a elements fonamentals de la comunicació humana.

Tercer, perquè la seua metodologia és participativa, democràtica fomenta la cooperació, el treball en grup i estimula la reflexió, convertint-se en un vehicle per a transmitir valors de tolerància, respecte, solidaritat, crítica i denúncia.

Aquesta metodologia, les activitats que es realitzen i els continguts que s’aprenen en el taller ens poden resultar molt útils per a la vida real.

Al taller de teatre aprenem una sèrie de destreses i competències fonamentals per a la vida quotidiana, en tots els seus àmbits:

– Fomentar la capacitat de pensar, raonar, criticar o tindre iniciatives, a partir d’improvisacions, anàlisis col·lectius de les escenes, assajos, modificacions sobre l’obra i exercicis diversos.

– Un altra competència estaria relacionada amb la comunicació, hem de llegir e interpretar allò que llegim, parlar amb correcció, vocalitzar i expressar-nos amb fluïdesa (es pota aconseguir amb lectures dramatitzades i debat sobre el text, vocalització, parlar en públic, expressió oral i corporal, etc.)

– Un altre tipus s’encaminaria a l’adquisió d’habilitats de caràcter social, per exemple, treball en grups, desenvolupar-se en les relacions interpersonals, organitzar i planificar el treball col·lectiu i individual ( a partir d’exercicis de desinhibió davant el públic, dinàmics i treball en grup, coordinació del treball d’escena i els distints papers, disseny, planificació, organització, adquisició i execució del vestuari i decorats, etc)

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Autor: cervantes

Compartir este post en