PILOTA A L’ESCOLA

Pilota a l’escola es un programa que naix l’any 2007 en la Conselleria de Cultura, Educació i Esports amb la finalitat de introduir el Joc de Pilota en els Centres Educatius de la Comunitat Valenciana, i que la Federació de Pilota Valenciana, com entitat pública única reconeguda oficialment per promocionar el nostre esport, s’encarrega de dur-lo endavant, coordinant i organitzant les diferents activitats, la nostra escola participa en este programa des de l’any 2010

Aquesta mesura suposa el recolzament a la Pilota Valenciana com eina educativa i de introducció del nostre esport després d’altres dos mesures excel·lentíssimes : el decret (del sempre recordat En Manuel Tarancón) que obliga al Centres de nova construcció de incloure instal·lacions esportives adients al Joc de Pilota en la seua construcció, i la inclusió en els Currículums Oficials d’Educació Física del Joc de Pilota com un dels eixos fonamentals dels objectius a desenrotllar en l’assignatura.

L’objectiu del Programa “Pilota a l’Escola” és donar a conèixer les possibilitats educatives, socials i culturals que el Joc de Pilota té, així com possibilitar que accedeixen als Centres Educatius Tècnics Federatius i Jugadors de Pilota Valenciana de reconeguda carrera professional, que hores d’ara ja no estan en actiu, per realitzar una jornada d’introducció o de recolzament als professors i mestres d’Educació Física que s’acosten o tenen intenció d’acostar-se al Joc de Pilota.

Este programa te una part teòrica i una pràctica:

PART TEÓRICA

1.- Explicació i manipulació per part de l’alumnat del material (pilotes, proteccions, equipament, etc…) per tal de jugar a Pilota. 2.- Explicació del tipus d’instal·lacions existents per practicar el Joc de Pilota, així com colpejos. Joc Alumne Periodista.

PART PRÀCTICA

1.- L’alumnat practica una progressió del Joc amb el Tècnic, fent incidència en aspectes tècnics i de comprensió tàctica del Joc.

2.-Es practiquen diferents situacions reals de joc, una o dues modalitat del Joc de Pilota (segons les instal·lacions disponibles) amb el Jugador Professional, remarcant accions de joc i reglamentació especifica de cada modalitat.

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

 

Autor: cervantes

Compartir este post en