XARXA LLIBRES

Publicada al DOGV la Resolució de 4 de juny de 2018 , per la qual s’estableix el procediment per a reposar i renovar llibres de text i material curricular per al curs proper. Aquest procés és per a ALUMNAT QUE PARTICIPA PER PRIMERA VEGADA o que RENÚNCIA a participar.

Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que conste en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre on es trobe matriculat l’alumnat en el curs 2017-2018.

Hi han dos plaços de presentació de sol.licituds :

PLAÇ ORDINARI : DEL 13 de JUNY al 2 de JULIOL

PLAÇ EXTRAORDINARI : DEL 3 de JULIOL al 19 de JULIOL ( NOMÉS PER ALUMNAT MATRICULAT AL CENTRE A PARTIR DEL 3 DE JULIOL )

Resolució

Autor: cervantes

Compartir este post en