YOUR MUSIC BOX

Programa d’innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través de la realització d’activitats per a la promoció de la música.

Tractem de fer accesible la formació musical a tot l’alumnat per a contribuir a la consecució de l’èxit acadèmic, de manera que es beneficie així de les millores en les capacitats cognitives i socials que es deriven de la pràctica musical

Estem convençuts que des de l’àmbit musical es poden millorar els resultats acadèmics del nostre alumnat, i axí ho corroboren diversos estudis en els camps de l’educació, la psicologia i la música, que han demostrat que l’aprenentatge en la infància d’una disciplina artística com la música, millora l’aprenentatge de lectura, llengua (incloses llengües estrangeres), matemàtiques i el rendiment acadèmic en general, potenciant a més altres àrees del desenvolupament de l’ésser humà.

Les proves de l’avaluació diagnòstic en els centres educatius demostren que els alumnes que dediquen més temps a la formació musical obtenen millors resultats en les competències lingüistica i matemàtica. Per tant, l’exercici d’activitats musicals entre l’alumnat es presenta com una ferramenta valuosa per a lluitar contra el fracàs escolar. El cultiu de la pràctica instrumental, el desenrotllament del pensament abstracte, l’estimulació de les capacitats creatives, la pràctica musical col.lectiva, la disciplina interpretativa, el coneixement de llengutages nous i de nous tipus d’escriptura i, en definitiva, tot el que suposa la riquesa musical en si mateixa, redunda en un important benefici per al desenrotllament de les capacitat psicointel.lectuals i socials de l’alumnat.

Segons l’article “Perquè els nens han d’aprendre música? “ de María Victoria Casas

“Es pot afirmar que s’ha trobat la propera relació de la música amb altres competències intel·lectuals, el que permet concloure que com més aviat s’estableixi un contacte seriós amb la música, més oportunitat es té de que, mitjantçant la seua pràctica, s’enforteixin altres dimensions de l’ésser humà. Una bona orientació en el procés d’ensenyament-aprenentatge (a primerenca edat) de la música contribueix a millorar:

· Capacitat d’escolta

· Capacitat de concentració

· Capacitat d’abstracció

· Capacitat d’expressió

· Autoestima

· Criteris

· Responsabilitat

· Disciplina

· Respecte

· Socialització

· Actitud creativa

Permet a més integrar els elements musicals al nostre món intern:

· Ritme: corporal

· Ritme + Melodia: món sensorial i afectiu

· Ritme + Melodia + Harmonia + Timbre: món sensorial, afectiu i cognitiu.

Donades les circumstàncies del nostre alumnat: pocs recursos, perill d’exclusió, inmigrants, minories ètniques, …a la nostra escola som conscients de la importància de desenvolupar un projecte d’aquestes característiques, volem oferir la possibilitat al nostre alumnat de conèixer i gaudir del món de la música en tots les seus aspectes, a més a més de tenir el convenciment de que la formació artística musical pot ajudar-los a millorar les diferents competències bàsiques incloses en el curriculum. La música és un llenguatge universal, i el seu aprenentatge al llarg de l’edat escolar resulta vital en el desenvolupament dels xiquets. No es tracta només d’aprendre música, és tracta d’aprendre coses mitjançant la música. Nexe d’unió entre cultures, vehicle per fomentar la relació entre les persones, vía per expressar sentiments…

Volem dur a terme aquest projecte com una mesura més per millorar els resultats acadèmics i minimitzar el fracàs escolar en el nostre centre educatiu.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

 

Autor: cervantes

Compartir este post en